Gemetselde muurtjes en fundering schuurtjes

De metselaars hebben afgelopen week de funderingsmuurtjes van de vier twee-onder-een-kapwoningen gemetseld. Volgende week wordt de eerste laag schuimbeton van 50 centimeter dik gestort. Op dit moment wordt er gewerkt aan een bekisting voor de schuurtjes.

De grond is afgegraven, met schoon zand gevuld en daarna aangetrild. Hier komt een betonplaat op met een vorstrand. Het beton wordt ook volgende week gestort.

Sjabbens is bezig met de onderbouw van de meterkast voor elektra en water, en daarnaast met de buitenriolering.