Restauratie

De afgelopen jaren zijn verschillende restauratie projecten door ons uitgevoerd. Onze laatste oplevering was van het restaureren van het Koloniekerkje in Wilhelminaoord, het kerkje kreeg een nieuwe bestemming en moest daarvoor geschikt gemaakt worden.

In 2010 hebben we in de kerk in Kuinre het monumentale orgel verplaatst, zodat er meer ruimte achter het orgel ontstond, en deze ruimte multifunctioneel gebruikt kan worden.

Stichting Maatschappij van Weldadigheid heeft zo’n dertig monumenten in haar bezit, voor deze monumenten worden door ons het onderhoud maar ook de restauratie uitgevoerd.

Dat betekend dat we inmiddels veel kennis hebben gekregen hoe er vanaf 200 jaar geleden gebouwd werd in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid. Ook verzorgen we voor meerdere particuliere bezitters van monumenten het onderhoud en eventuele benodigde restauraties.

In 2015 hebben we als bedrijf het restauratie certificaat Kennis en Kunde van de Vereniging Restauratie Noord Nederland mogen ontvangen, door de periodieke audits die de vereniging uitvoert blijft de kwaliteit van het restauratie gewaarborgd.