Restauratie

Restaureren van monumenten vraagt om specifieke kennis en kunde. De afgelopen jaren heeft Bouwbedrijf Broekman diverse restauratieprojecten uitgevoerd, waaronder het verplaatsen van het monumentale orgel in de kerk van Kuinre en de restauratie van het Koloniekerkje in Wilhelminaoord.

Bouwbedrijf Broekman verplaatste het monumentale orgel in de kerk van Kuinre om achter het orgel meer ruimte te creƫren, zodat de nieuwe ruimte multifunctioneel gebruikt kon worden. Het Koloniekerkje is niet meer in gebruik voor zondagsdiensten, maar wordt breed ingezet voor concerten, bruiloften en tentoonstellingen. Om dit mogelijk te maken onderging het Koloniekerkje een grondige restauratie aan binnen- en buitenkant.

Voor de Maatschappij van Weldadigheid, met ongeveer 30 monumentale panden in haar bezit, voert het bouwbedrijf regelmatig onderhouds- en restauratiewerkzaamheden uit. Een grootschalig project was de restauratie van De Mandenmakerij in Wilhelminaoord. Maar ook de restauratie van een oude koloniewoning.

Ook particuliere bezitters van monumenten kunnen voor onderhoud en restauratie terecht bij Bouwbedrijf Broekman, bijvoorbeeld de voormalige gaarkeuken of het postkantoor van de Maatschappij van Weldadigheid.

Restauratiecertificaat

In 2015 heeft Bouwbedrijf Broekman het restauratiecertificaat Kennis en Kunde van de Vereniging Restauratie Noord Nederland ontvangen. Door de periodieke audits die de vereniging uitvoert, blijft de kwaliteit van het restauratie gewaarborgd.