Bouwbedrijf Broekman: specialist in energieneutraal bouwen

Bouwbedrijf Broekman heeft zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in energiezuinig en energieneutraal bouwen. Het bouwconcept, gebruikt bij de bouw van de nieuwe koloniewoningen, is verder ontwikkeld en wordt ook toegepast op nieuwbouw en de verbouw van bestaande woningen en bedrijfspanden. Het bouwbedrijf in Nijensleek werkt hierin zoveel mogelijk samen met andere (bouw)bedrijven in de regio die zich toeleggen op duurzaamheid en energiebeheer.

Bouwbedrijf Broekman onderscheidt zich in het leveren van optimale kwaliteit in bouw, service en dienstverlening: door het toepassen van innovatieve bouwtechnieken, snel in te spelen dan wel vooruit te lopen op nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector en door het vergroten en/of delen van kennis en expertise. Naast nieuwbouw zijn belangrijke werkzaamheden onderhoud en restauratie, houtbewerking en aan- en verbouw.

Bouwen met hout uit je achtertuin

Kun je met hout uit de bossen rondom Frederiksoord kwalitatief goed timmerhout produceren om te gebruiken in de bouw? En is er voldoende om aan de bouwopgave te kunnen voldoen? De initiatiefnemers van Bosch Hout uit Frederiksoord weten het zeker: het kan. Sterker nog, eigen hout gebruiken scheelt veel transportkosten. Nu worden bomen naar Duitsland getransporteerd en verwerkt tot timmerhout, waarna het weer met vrachtwagens terug komt naar Nederland. Eigen hout gebruiken is goed voor het milieu, duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de stikstofcrisis.

Bouwbedrijf Broekman werkt samen met: