Bouwbedrijf Broekman: specialist in energieneutraal bouwen

Bouwbedrijf Broekman heeft zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in energiezuinig en energieneutraal bouwen. Het bouwconcept, gebruikt bij de bouw van de nieuwe koloniewoningen, is verder ontwikkeld en wordt ook toegepast op nieuwbouw en de verbouw van bestaande woningen en bedrijfspanden. Het bouwbedrijf in Nijensleek werkt hierin zoveel mogelijk samen met andere (bouw)bedrijven in de regio die zich toeleggen op duurzaamheid en energiebeheer. Bouwbedrijf Broekman onderscheidt zich in het leveren van optimale kwaliteit in bouw, service en dienstverlening: door het toepassen van innovatieve bouwtechnieken, snel in te spelen dan wel vooruit te lopen op nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector en door het vergroten en/of delen van kennis en expertise. Naast nieuwbouw zijn belangrijke werkzaamheden onderhoud en restauratie, houtbewerking en aan- en verbouw.

Blijven innoveren en verduurzamen

Blijven innoveren en verduurzamen is voor ons erg belangrijk en we steken dan ook veel energie in research en development. Momenteel richten we ons op de ontwikkeling van een hoogwaardig geïsoleerd prefab dakpaneel ten behoeve van energieneutrale woningen. Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Bouwbedrijf Broekman werkt samen met: