Thermische opslag voor verwarming en warm water in winterperiode 

Medio 2020 hebben we de eerste off grid ready koloniewoning aan de Hooiweg in Frederiksoord opgeleverd. Nu nog met een elektriciteitsaansluiting, maar we onderzoeken oplossingen die ervoor zorgen dat er voldoende opslag van elektriciteit is om de koloniewoning dag en nacht – zomer en winter – te voorzien van stroom, verwarming en warm water. Door nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden komen we tot nieuwe inzichten.

Een kleiner (waterstof)systeem als energiedrager

Innoveren is kostbaar dus we willen een oplossing die op de korte én lange termijn toepasbaar en haalbaar is. Die oplossing lijken we gevonden te hebben in thermische opslag. Thermische opslag moet zorgen voor meer dan de helft van de elektrische behoefte die normaal een jaar rond nodig is voor de woning. Hiermee wordt de vraag in de winterperiode om een energiedrager te maken minder uitdagend. Met een thermische opslag bij de woningen kunnen we misschien met een kleiner (waterstof)systeem een energiedrager maken die minder fors en minder kostbaar is.

Hoger rendement bij thermische opslag

Het voordeel van thermische opslag is dat er geen omzettingen nodig zijn, zoals bij waterstof wel het geval is. Dus geen omzettingen maar de warmte opvangen, warmte opslaan en weer warmte afgeven waardoor het rendement veel hoger is. Wellicht dat we dan voor de resterende benodigde energie gaan werken met een accu, een waterstofsysteem of misschien wel door opwekking met behulp van een windmolen. We hebben berekeningen laten maken dat als we een windmolentje toepassen van 15 meter hoog en we hebben een batterij van 30 kilowattuur, dan kunnen we het jaar rond in de energiebehoefte voorzien. Maar we starten met een thermische opslag. Dan gaan we zeker drie jaar monitoren, kijken wat er nodig is en daarna kijken we welk systeem er nodig en beschikbaar is om de rest van de energie te kunnen opslaan.

De voorbereidingen voor de bestaande off grid woning zijn afgerond. Nu starten de voorbereidingen voor de tweede off grid koloniewoning, de vergunning is inmiddels afgegeven en we zijn gestart met de bouw.

Energietransitie Provincie Drenthe

De afgelopen jaren hebben we veel gesprekken gevoerd met diverse partijen en veel (nieuwe) kennis en ervaring opgedaan. Een van de bedrijven waarmee we in gesprek zijn, houdt zich bezig met het ontwikkelen van een zeer innovatieve zand-zoutaccu waarbij elektroden zorgen dat de energie min of meer op hetzelfde moment ingebracht en er weer uitgehaald kan worden. En ditzelfde bedrijf richt zich ook op een thermisch opslagsysteem. Bij deze gesprekken zit onder andere een ambtenaar belast met de energietransitie van provincie Drenthe die ons met zijn expertise ondersteunt, en begeleidt bij het offerte- en subsidietraject. Om het thermische opslagsysteem voor beide off grid koloniewoningen te kunnen realiseren, zitten we in een nieuw subsidietraject bij de Provincie.