Koloniewoning van de Toekomst

Wonen en leven in een uniek cultuurlandschap waar de sporen van het gedachtegoed van Johannes van den Bosch nog steeds voelbaar zijn én zonder energiekosten. De ‘Koloniewoning van de Toekomst’ wordt zoveel mogelijk gebouwd op locaties waar door de eeuwen heen de oorspronkelijke woningen verloren gingen. Sinds 2012 zijn er meer dan 30 nieuwe, energiezuinige koloniewoningen gebouwd en zijn er nog ongeveer 30 koloniewoningen beschikbaar op verschillende locaties in de koloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord.

De nieuwe Koloniewoning loopt qua comfort, duurzaamheid en energiebeheer ver vooruit op de huidige eisen. Door toepassing van zonne-energie en aardwarmte is de woning zelfvoorzienend. Dit bouwproject maakte dan ook deel uit van het overheidsprogramma ‘Excellente Gebieden’.

Woning zonder aansluiting

Dé Koloniewoning van de Toekomst is een koloniewoning zonder aansluiting, voortbordurend op het gedachtengoed van Johannes van den Bosch dat de kolonisten zelfvoorzienend moesten zijn. Op de Hooiweg in Wilhelminaoord liggen twee kavels die bestemd zijn voor het bouwen van twee off grid koloniewoningen; woningen die zonder water, zonder riolering en zonder elektra gebouwd zullen worden. Het bouwteam van de nieuwe koloniewoningen heeft hiervoor samenwerking gezocht met Kennispoort regio Zwolle en de hogeschool Windesheim.