Bouwen met hout uit je achtertuin

Kun je met hout uit de bossen rondom Frederiksoord kwalitatief goed timmerhout produceren om te gebruiken in de bouw? En is er voldoende om aan de bouwopgave te kunnen voldoen? De initiatiefnemers van Bosch Hout uit Frederiksoord weten het zeker: het kan. Sterker nog, eigen hout gebruiken scheelt veel transportkosten. Nu worden bomen naar Duitsland getransporteerd en verwerkt tot timmerhout, waarna het weer met vrachtwagens terug komt naar Nederland. Eigen hout gebruiken is goed voor het milieu, duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de stikstofcrisis. Om het initiatief te laten slagen, is er wel steun nodig. Daarom houdt Bosch Hout op maandag 6 februari een inspiratieavond in de Versnellingshoeve in Frederiksoord. Belangstellenden kunnen zich tot 30 januari opgeven via start@versnellingshoeve.nl.

BOSCH HOUT heeft de ambitie om zoveel mogelijk met lokaal hout te werken. Hout dat in de buurt groeit, geoogst én verwerkt wordt tot aan het zaagsel toe. Niets gaat verloren! In gebieden als nationaal park Drents Friese Wold, maar ook Landgoed De Eese en de Woldberg staan voldoende bomen om te verwerken tot timmerhout. De bomen kunnen in de buurt worden gezaagd. De lokale houtketen is een winst voor het milieu en versterkt de lokale economie. Eén van de initiatiefnemers van Bosch Hout is aannemer Hilco Broekman uit Nijensleek. Hij bouwt nu al duurzaam. Maar het kan nog beter. ‘Om de ambitie van een lokale houtketen te realiseren, willen we meer ondernemers uit de omgeving betrekken,’ aldus Hilco Broekman. Dat kunnen ook hoveniers zijn die hout in tuinen gebruiken. Maar ook meubelmakers. Andere ketenpartners binnen Bosch Hout zijn de regionale ondernemers Pauls Houtzagerij, Maatschappij van Weldadigheid, Stichting Veuruut en Rens Oor.

Lokale oplossing voor klimaatproblemen

De bouwsector is een van de sectoren die tegen klimaatproblemen oploopt en naar duurzame oplossingen zoekt. Hilco Broekman ziet dat ecologie en economie elkaar juist versterken. Door het duurzame aspect hebben mensen er ook iets extra’s voor over. ‘We merken dat klanten blij zijn als bouwmaterialen lokaal gewonnen zijn, dat geeft meerwaarde aan het woonplezier, ’ legt Broekman uit. ‘De nieuwe markt is op kleine schaal vaak wat duurder, daarom is het belangrijk om met BOSCH Hout te groeien en meer ondernemers enthousiast te krijgen om lokaal hout te kopen. Er is hout genoeg in de omgeving. Voor voedsel vinden we het steeds belangrijker dat het streekgebonden is, dat geldt voor bouwmaterialen ook. Nu leggen de zware boomstammen honderden kilometers af, voordat ze in een afdakje of schuurtje verwerkt zijn. Zonde!’

Inspiratieavond met veel interactie

De bijeenkomst op maandag 6 februari is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Onder begeleiding van Andries Ophof zullen Hilco Broekman, Paul Paternotte en Martijn Jansen van Bosgroepen hun huidige ervaringen delen en voorbeelden aandragen. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Belangrijkste vraag: hoe kunnen we samen de lokale houtketen realiseren en wat hebben we daarvoor nodig. De huidige ketenpartners willen geïnteresseerde houtleveranciers en houtverwerkers informeren over de huidige plannen, maar willen ook graag informatie ophalen. Door te inventariseren welke behoeften er zijn en welke problemen. Door de problemen en kansen goed in beeld te brengen, kan de houtketen -met hulp van de Versnellingshoeve en ervaringen uit de praktijk- met concrete duurzame oplossingen komen.

Laat je inspireren

Stel je vragen, deel je mening, benoem je zorgen en laat je inspireren! De inspiratieavond vindt plaats op 6 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de Versnellingshoeve aan de Majoor van Swietenlaan 1 in Frederiksoord. Voor een circulaire versnapering wordt gezorgd. Niet voor niets valt deze avond in de ‘Week van de circulaire economie’. Opgeven kan via start@versnellingshoeve.nl.