BOSCH HOUT: lokale houtketen in Westerveld

BOSCH HOUT heeft de ambitie om zoveel mogelijk met lokaal hout te werken. Hout dat in de buurt groeit, geoogst én verwerkt wordt. Niets gaat verloren. De lokale houtketen is een winst voor het milieu en versterkt de lokale economie: een kortere keten, minder transport en minder brandstofverbruik. Initiatief Bosch Hout organiseert maandag 6 februari 2023 een informatieavond voor ondernemers die werken met hout. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in de Versnellingshoeve in Frederiksoord. Belangstellenden kunnen zich tot 30 januari opgeven via start@versnellingshoeve.nl.

Door een stijging van de voedselproductie, het energieverbruik en door de manier van omgaan met grondstoffen voor de bouw neemt de druk op het milieu toe. De menselijke omgang met de aarde zorgt voor een disbalans en dat heeft een enorme impact op de biodiversiteit van onze leefomgeving. Die balans moet terug. Daar zijn essentiële veranderingen voor nodig in ons systeem en in onze huidige manier van samenleven. Met het lokale initiatief BOSCH HOUT willen we een bijdrage leveren aan herstel van onze leefomgeving en aan de samenleving binnen de gemeente Westerveld.

Missie

Onze missie start bij de bomen in het bos. Bomen houden de leefomgeving gezond en dragen bij aan CO2-reductie. Het fantastische aan bomen is dat ze van nature groeien! Daarmee zijn ze een prachtig hergroeibare grondstof om mee te bouwen.

Circulaire economie doe je samen

BOSCH HOUT is een circulair initiatief van Bouwbedrijf Broekman in samenwerking met lokale partners: Pauls Houtzagerij, Thalen Staphorst, Maatschappij van Weldadigheid, Stichting Veuruut, Erik Vijn, Rens Oor BNL. Het project is mede mogelijk dankzij NICE Matters in Meppel.

BOSCH HOUT wordt begeleid door de Versnellingshoeve in Frederiksoord. Meer weten? Neem gerust contact op met eva.flendrie@versnellingshoeve.nl of bel 06 12 27 92 42.

Bezoek de informatieavond

Op maandag 6 februari organiseren we een informatieavond voor houtleveranciers, houtverwerkers en andere belangstellenden. Die avond gaan we graag in gesprek met lokale ondernemers uit de houtketen; van producent tot consument. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in de Versnellingshoeve in Frederiksoord. Belangstellenden kunnen zich tot 30 januari opgeven via start@versnellingshoeve.nl.

Vragen die aan bod komen: Wat levert de houtketen op de lange termijn op? Wat levert het jou als ondernemer op? Welke bijdrage kun jij aanleveren? Wat is er nodig nodig om tot een betaalbare prijs te komen? Welke informatie en/of vragen heb je zelf?