Sponsoring

Bouwbedrijf Broekman voelt zich sterk betrokken met het verenigingsleven in de regio. Naast persoonlijke betrokkenheid uit zich dat ook in de vorm van ondersteuning van diverse evenementen, stichtingen en (sport)verenigingen.