Appartementen in voormalige boerderij

In deze voormalige boerderij van de Maatschappij van Weldadigheid zijn plannen voor een zestal appartementen.