Van bouwrijp tot koloniewoning

Op verschillende plekken zijn we bezig met de bouw van nieuwe koloniewoningen, allemaal in verschillende fases. De koloniewoning aan de Van Eemneslaan zit dicht en op de Koningin Wilhelminalaan is de fundering gestort en worden de binnenmuren opgemetseld.

Ook starten we met het bouwrijp maken van kavels ten behoeve van de koloniewoningen aan de Koningin Wilhelminalaan.