Voortgang renovatie Mandenmakerij

De renovatie van de Mandenmakerij van de Maatschappij van Weldadigheid schiet mooi op. Een prachtig project in nauwe samenwerking met veel verschillende partijen. De buitengevels zijn ere hersteld. Op dit moment worden de vloeren gelegd, elektra aangelegd en de kozijnen geschilderd.