Kavels aan de Meulenlaan

Voor de vijf kavels aan de M. E. van der Meulenlaan in Frederiksoord moet het bestemmingsplan aangepast worden. Zodra het nieuwe plan definitief is, worden de exacte locaties vastgesteld en kunnen de kavels in erfpacht worden uitgegeven. Alle geïnteresseerden worden hiervan op de hoogte gebracht.